Hur kan ProGro AB hjälpa ditt företag inom växthusteknik och byggnation av växthus?

ProGro AB har under många år arbetat med privata samt offentliga företag när det gäller konsultation inom växthusteknik. Uppdragen har varit av skilda slag från utbildning för trädgårdselever på SLU Alnarp till kravspecifikationer och utveckling av forskningsväxthus.

Många uppdrag har inneburit att vara projektstöd inom offentliga organisationer vid upphandlingar av teknik och växthus.
Några av de stadier där Lars Ericsson kan hjälpa dig:

Planering
När man ska bygga ett växthus, oavsett vad det ska användas till, är det viktigt med planeringen. En bra planering gör att alla de funktioner som behövs kommer med från början. Det är både effektivt och kostnadsbesparande. Det finns många frågor som kräver sina svar för att växthuset ska kunna motsvara alla önskningar. Erfarenhet från mer än 30 års växthusbyggnation och växthusteknik ger trygghet till dig som ska bygga växthus. Planeringen kan omfatta allt från "bollplankning" till en fullständig kravspecifikation.

Upphandling
Det finns många fällor som man som växthusköpare kan hamna i. Om man inte dagligen sysslar med offerter och anbud kan det vara svårt att tolka krångliga beskrivningar eller att se vad som saknas i offerten. En miss i upphandlingen blir oftast väldig kostsam i ett senare skede. En trygg samarbetspartner som hjälper till i upphandlingen kan spara många onödiga kostnader.

Genomförande
Under genomförandefasen är det viktigt att man hela tiden är alert och övervakar att utförandet blir enligt handlingarna. Inbyggda fel hindras lättast under tiden som bygget pågår. Ett erfaret öga upptäcker lättare olika fel än ett otränat. Låt ProGro vara din partner under hela genomförandefasen så undviker du många framtida bekymmer.

Besiktning
Efter ett genomfört växthusbygge är det viktigt med en besiktning. Vid besiktningen upprättas ett besiktningsprotokoll. Detta ligger sedan till grund för de åtgärder som entreprenören/-erna måste vidta innan bygget kan godkännas. Det sker en kontroll att bygget är korrekt utfört i jämförelse med kontraktshandlingarna. Det kontrolleras också att olika myndigheters krav är tillgodosedda. ProGro hjälper till med såväl förbesiktningar och slutbesiktningar som efterbesiktningar och garantibesiktningar.


Lars I Ericsson har många år erfarenhet av konsultuppdrag inom växthusteknik, utbildning mm.

Med en bakgrund som trädgårdsmästareson i 5:e generation, arbete inom krukväxt-, småplant- tomat- frilandsproduktion, Garden Center samt med en trädgårdsingenjörsutbildning från SLU Alnarp är Lars väl hemma i trädgårdsbranschen. Växthusteknik har varit hans arbetsuppgifter och intresse sedan slutet av 1970-talet. Lars har arbetat i egen regi under många år och är ansvarig för ProGro AB.


ProGro AB hjälper dig att utveckla ditt företag både tekniskt och marknadsmässigt.

Tag gärna kontakt med mig för en förutsättningslös diskussion.

lars.ericsson@progro.se
Telefon: 016-35 70 60
Mobil: 070-555 09 90
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer