ProGro växthus, värme, belysning, vävar, bevattning
MENY

Sök:

PRODUKTER & TJÄNSTER

3 POLA Automatik

POLA HD samt HP
Beskrivning:
Komplett program för enkel klimatstyrning
Serierna HP samt HD är framtagna för dig som vill ha en enkel klimatstyrning och inte vill lägga tid på manualer.

Några enkla knapptryckningar och en inställning är genomförd! Du trycker bara på knappen för det du vill ställa in. Sedan på + eller - för att öka eller minska värdet. Och slutligen på den första knappen en gång till.
Klart.

Enklare kan det inte bli!

Pola är en utmärkt ersättning för dig som har Nissmo 002 (SwedHort)lila serien (MTR, STR, HTR, ACR, ESC samt PRS).

Kontakta oss för mer information och priser!
POLA HD40
Se större bild Beskrivning:
Klimatdator / Automatik som styr ett helt växthus.

Standardfunktioner:
- Primär värme (valfritt shunt eller on/off)
- Sekundär värme
- Ventilation/luftning 1-2 takluckor
- Ventilation/luftning
- Sido/gavelluckor
- Väv
- Dag/natttemperatur
- Temperaturlarm
-
Flera olika tillvalsmöjligheter:
- Styrning av luftfuktigheten
- Regngivare
- Lä-/vindsidestyrning
- Stormskydd
- Larmsändare


HD 40 är som standard försedd med inbyggt temperaturlarm för största trygghet.

Lika smidigt enkel när det gäller inställningar som sina "syskon" i HP-serien. Några få knapptryck, och sen är det klart!

En rad standardfunktioner ingår redan i basutförandet och det finns många olika tillval. HD 40 är med andra ord en komplett automatik för ett växthus eller en avdelning.


Begär mer information!
POLA HP11
Se större bild Beskrivning:
Termostat med on/off-styrning
Elektronisk precisionstermostat. Inställning på 0,1 grad när.

Exempel på användningsområde: styrning av varmluftspanna eller ventilationsfläktar.
Mycket enkel att ställa in.

Temperatursensor ingår.
POLA HP17
Se större bild Beskrivning:
Elektronisk termostat med inbyggt larm för min/max temperatur.
Samma som funktioner som HP11 men HP17 har dessutom inbyggt larm.

Exempel på användningsområde: styrning av varmluftspanna eller ventilationsfläktar.

Temperatursensor ingår.
POLA HP23
Se större bild Beskrivning:
Automatik för en luftningsmotor eller en shunt.
HP 23 i HP-serien är den enklaste varianten som klarar att styra värme eller ventilation / luftning. En luckmotor eller en shunt.
Modulerande styrning för jämn temperatur utan svängningar.

Samma enkla handhavande som all automatik i HP-serien har.

Temperatursensor ingår.
POLA HP26
Se större bild Beskrivning:
En automatik med många användningar
Alternativa användningsområden:
A: Styrning av 2 luftningsmotorer.
B: 2 shuntar.
C: 1 shunt och 1 luftningsmotor.

Samma enkla handhavande som all automatik i HP-serien har.

Med larm som tillval.
Temperatursensor ingår.
POLA HP31
Se större bild Beskrivning:
Skuggvävsstyrning med energisparfunktion
Både skuggning (dagtid) och energibesparing (nattetid).
Stepfunktion på fråndragningen eliminerar kallras.
Tydliga dioder markerar funktion.

Samma enkla handhavande som all automatik i HP-serien har.

Ljussensor ingår.
POLA HP33
Se större bild Beskrivning:
Läsides- alternativt stormskyddautomatik.
Kan kombineras med annan automatik, även "främmande märken" som är förberedda för lä-/stormfunktion.
Levereras med alarm för vindhastighet.

Samma enkla handhavande som all automatik i HP-serien har.


2 st vindhastighetsgivare ingår.
POLA HP40
Se större bild Beskrivning:
Automatik för styrning av ventilationsfläktar.
Det självklara valet när man vill styra ventilation med fläktar. T.ex. gavelfläktar i växthus.

Som tillval kan du förutom ventilation få on/off styrning av värme.

Samma enkla handhavande som all automatik i HP-serien har.

Temperatursensor ingår.
POLA HP41
Se större bild Beskrivning:
Automatik för styrning av värme och ventilation.
Värme, ventilation i två steg.
Styrning av befuktning som tillval.


Utmärkt för att styra en varmluftspanna och fläktventilation i ett tunnelväxthus/bågväxthus, till exempel. Enkel att ställa in.
POLA HP42
Se större bild Beskrivning:
Automatik för styrning av 4 ventilationsfläktar.
Kan antinge styra 4 stycken fläktar som kopplas in i steg, eller styra en eller flera fläktar i upp till 4 olika varvtal.

Som tillval kan den även styra värme och larm.

Tydliga dioder visar aktuell funktion.

Samma enkla handhavande som all automatik i HP-serien har.
POLA HP43
Se större bild Beskrivning:
Temperaturlarmenhet för 1 - 4 växthus.
Temperaturövervakning med larm för växthus eller andra lokaler. Larmar när det är för varmt eller för kallt.
Mycket hög noggrannhet. Inställning på 0,1 grad när.

4 stycken sensorer ingår.

Möjlighet till larmsändare som tillval. Med en larmsändare tillkopplad kan man få larmet överfört till larmcentral, vanlig fast telefon, personsökare eller till en mobiltelefon.
POLA HP57
Se större bild Beskrivning:
Termostat - Hygrostat
Automatik för styrning av värme eller kyla. Kan även befukta eller avfukta i växthuset.

Samma enkla handhavande som all automatik i HP-serien har.

Temperatursensor ingår.


ProGro AB • Box 370 • 631 05 Eskilstuna • Besöksadress Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna • Tfn: 016-35 70 60 • E-post: info@progro.se