ProGro växthus, värme, belysning, vävar, bevattning
MENY

Sök:

PRODUKTER & TJÄNSTER

Krukor

Planteringskrukor
Se större bild Beskrivning:
ProGro AB har inlett ett samarbete med Kiroplast i Lidköping.

Kiro Plast (tidigare Landén) planteringskrukor ger mycket god odlarekonomi då de är speciellt utformade för:

Bra luftning och dränering. Luftning och dränering är avgörande för odlingsresultatet. Bottenkonstruktionen på våra krukor ger god tillförsel av luft, vatten och näring.

Förkortad odlingstid. Tack vare krukans konstruktion utvecklar plantorna på kort tid ett kraftigt rotsystem.

Rationell hantering. Vår krukor är anpassade för hantering i krukmaskiner, mm vilket effektiviserar odlingsprocessen.

Vi lovar god leveranssäkerhet och korta leveranstider eftersom krukorna tillverkas i en helautomatisk process dygnet runt.


ProGro AB • Box 370 • 631 05 Eskilstuna • Besöksadress Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna • Tfn: 016-35 70 60 • E-post: info@progro.se