ProGro växthus, värme, belysning, vävar, bevattning
MENY

Sök:

PRODUKTER & TJÄNSTER
KATEGORI:
»Bord med tillbehör
Växthusborden finns både som fasta bord och rullbord. Borden kan väljas i följade utförande: Avrinningsbord, nätbord, rännbord och ebb/flod-bord.
»CC-vagnar, tillbehör
»Etiketteringsmaskiner
Etiketteringsmaskiner från vår leverantör Urbinati.
»Fläktar
Effektiva fläktar i ickekorrosivt material.
»Förökning, tillbehör
Värmemattor och kuvöser.
»Garden Center-tillbehör
Försäljningsbord.
»Hängrännor
»Krukor
Planteringskrukor
»Mätinstrument
»Sprutor, kalldimmare, reservdelar
»Tomatodling, tillbehör
»Transportband
Transportband i olika utförande från Urbinati.
»Övriga tillbehör
 

ProGro AB • Box 370 • 631 05 Eskilstuna • Besöksadress Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna • Tfn: 016-35 70 60 • E-post: info@progro.se