ProGro växthus, värme, belysning, vävar, bevattning

Sök:

 
Bakgrund
ProGro AB startades 2002 av Lars Ericsson. Lars har varit i växthusteknikbranschen sedan 1979 och tidigare bl.a. drivit Plantaria AB. Inom företaget finns samlad erfarenhet från olika företag både inom och utom trädgårdssfären.
 

I dag

Är vi en av de främsta leverantörerna till växthusnäringen och vi erbjuder både konceptlösningar och enskilda produkter som förenklar växthusföretagens produktion och försäljning.

 
Kontoret i Eskilstuna
ProGro:s kontor finns på Björksgatan 6 B i Eskilstuna. Vi delar kontorshus med Idesta AB. Eskilstuna ligger centralt i Mellansverige med bra kommunikationer i alla väderstreck.
                                                
ProGro AB: s affärsidé.
”ProGro AB erbjuder innovativa konceptlösningar för företag inom växthusnäringen. Vi ger våra kunder en ökad lönsamhet."

Vision
”ProGro AB är ett framgångsrikt företag med växtkraft. En av de främsta leverantörerna till trädgårdsbranschen i Sverige. Vi är innovativa problemlösare med stolta medarbetare. Vi samarbetar med Europas ledande leverantörer. ProGro AB är en given samarbetspartner för lönsamma/framgångsrika företag inom trädgårdsnäringen.”

ProGro AB • Box 370 • 631 05 Eskilstuna • Besöksadress Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna • Tfn: 016-35 70 60 • E-post: info@progro.se