ProGro växthus, värme, belysning, vävar, bevattning

Sök:

Leasing/hyrköp
 
Vi erbjuder olika former av finansiering för de produkter som inte räknas som fast egendom,dvs inte är fastskruvade i byggnaden på ett eller annat sätt.

De produkter som kan komma ifråga är
t.ex. jord/torvrivare, upphängda pannor eller pannor på hjul. Men även interntransportsystem och bevattningsramper kan ev. finansieras som ett förmånligt hyrköp/leasing. 
 
Vi har som finansieringspartner valt Swedbank Finans. Läs gärna mer på deras hemsida. 

 
Kontakta oss för mer information om några av de specialavtal som vi kan erbjuda!

ProGro AB • Box 370 • 631 05 Eskilstuna • Besöksadress Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna • Tfn: 016-35 70 60 • E-post: info@progro.se