ProGro växthus, värme, belysning, vävar, bevattning

Sök:

Åtgärder som kräver lite mer och som också ger lite mer

Vatten

Förvärmning av bevattningsvatten
Om man vattnar med kallt vatten stannar växten upp, och näringsupptagningen hämmas. Med förvärmt vatten kan man hålla en lägre temperatur på värmerören i växthuset, och man behöver inte kompensera för den avkylning som kallvatten gör på rotklumpen.

Prata med oss på ProGro om värmeväxlare för bevattningsvattnet.


Vävar

Finns det springor i väven när den dragits för?
Alla springor kostar pengar. En springa på några cm mellan ett par vävstycken kan kosta 1000-lappar per år. Vi kan justera dina vävar och reparera eventuella skador.

Läs mer här

Laga trasiga vävar

En trasig väv sparar ingen, eller väldigt lite, energi. Är det bara fråga om en reva i ett vävstycke kan denna oftast lagas med lagningstejp. Vi har den i lager. Är det fråga om större skador kanske det är bra om vi kommer och gör en besiktning av skadan.

s mer här

 

Armaturer

Byt kondensatorer på dina armaturer

Om assimilationsljusarmaturerna har trasiga/dåliga kondensatorer stiger Ampere-talet. Normalt Ampere-tal för en 400W armatur är 2,1 A. Om kondensatorn är trasig kan det stiga till över 4 A. Dessutom kan elledningarna bli överhetta och orsaka brand. Fråga oss om kondensatorer.

Läs mer här 

 

Förökning

Värmematta med kuvöstält
Vid förökning behöver man en höjd temperatur. Värm inte hela växthuset! Värm bara förökningsbordet/-en med värmematta. Energibesparingen är så pass stor att man vanligen tjänar in mattan på bara ett par säsonger. Och då har vi inte räknat med att du får ett bättre rotningsresultat med värmemattan.

länk till instruktionen och produktkatalogen.

Läs mer här

 

Fläktar

Cirkulationsfläktar
Jämn värme i hela huset. Fläktar ger bättre CO2-upptagning, stadigare plantor, mindre risk för svampsjukdomar och en rad andra positiva effekter. 

Läs mer här   

 

Tropikfläktar
Takfläktar, även kallade Tropikfläktar, pressar ned värmen från taket och sänker därmed energiförbrukningen. Sommartid kan takfäktarna användas för att öka ventilationen.
Kontakta oss för mer information.


Automatik

Byt ut gammal automatik
Nyare automatik ger 5 - 45 % energibesparing enligt holländska beräkningar.  Dessutom får du ett bättre odlingsklimat. Vi har många olika modeller. Hör med oss vilken som passar bäst hos dig.

Läs mer här     

 

Plantering

Läplantering 
Med höga buskar eller träd vid ditt växthus sänks energikostnaden. Avkylningen från de kalla vindarna minskar. Hör med din plantskola om lämpliga växter. För dig som vill läsa mer finns det information bland annat här:

 

 


ProGro AB • Box 370 • 631 05 Eskilstuna • Besöksadress Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna • Tfn: 016-35 70 60 • E-post: info@progro.se