ProGro växthus, värme, belysning, vävar, bevattning

Sök:

Åtgärder som kräver en investering men som samtidigt har en potential

Värme
Montera huvudshunt med styrning

Om du har långa ledningar från pannan till de olika växthusen kan en huvudshunt med styrning vara en bra investering. Då släpper man inte fram mer värme i kulvertarna än vad som behövs för att värma växthusen. Kulvertförlusterna kan minskas radikalt.

Läs mer här          

Installera automatiskt cirkulationspumpstopp

Det finns ingen anledning till att låta cirkulationspumparna gå 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. Bara elförbruknigen kan vara rätt betydande. Lägg sedan till förslitningen på pumparna. Det är inte heller bra att låta dom stå stilla veckor i streck. Då kan dom rosta fast och sedan bränner man lindningarna i elmotorn när pumpen startas igen. Ett automatiskt pumpstopp stoppar pumpen när växthusets automatik inte kallar på värme. De bästa pumpstoppsprogrammen ”motionskör” pumpen en gång per dygn för att den inte ska rosta fast.
Hör med oss på ProGro, så kan vi hjälpa dig.

Läs mer här      


 

Värmesystem

Byta från olja till biobränsle
Många oljepannor kan konverteras till biobränsle. Då behöver man inte köpa ny panna utan bara en biobrännare.

Andra pannor klarar inte av biobränsle. Då kan ett pannbyte bli aktuellt. Oavsett vilken  variant som kan bli aktuell hos dig har ProGro en lösning.
Kontakta oss.

Läs mer här     

 

Komplettera olja med bio
Har du redan oljeeldning och funderar på biobränsle? Vi har flera olika lösningar på detta. En kan vara att låta oljepannan vara kvar och ta topparna. Denna lösning kan vara speciellt intressant om du har pannor för varmluft Med en biobränslepanna som klarar 60-80 % av värmebehovet över året behöver investeringen inte bli lika stor samtidigt som besparingen ändå blir kraftig. Hör med oss om våra alternativ.

Läs mer här                       

 

Varmluftspannor med Heliastyrning

Har du varmluftspannor i ditt växthus? Med rätt styrning av pannorna kan man spara mycket energi. I extrema har man kunna mäta ända upp till 40 % besparing. Heliastyrningen är en svensk utveckling som tar till vara varmluftspannans möjligheter på ett energieffektivt sätt. Vill du veta mer om Helia-styrning?
Kontakta oss.

Läs mer här               
 

Brännarbyte
En gammal sliten oljebrännare är kanske inte det bästa man kan ha om man vill spara energi. Moderna oljebrännare kan minska oljeåtgången en hel del. Dessutom blir driftsäkerheten höjd. ProGro har valt att sälja Riellos brännare. Riello är en av världens största tillverkare av oljebrännare. Reservdelslager finns i Sverige.

Läs mer här                        


Investera i pannstyrningsprogram

Med ett modernt pannstyrningsprogram kan du spara mycket energi. Om din panna går på panntermostat innebär det att den alltid går för max, även då värmebehovet i växthuset är litet. Med ett pannstyrnignsprogram kan man sänka panntmperaturen och därmed energiförbrukningen rejält.

Läs mer här   Vävar

Vävinstallation
Det är idag allmänt känt att en vävinstallation kan spara upp till 70 % på energin. Det finns ingen anledning att vara utan vävar om du värmer ditt växthus. Vi har många olika alternativ när det gäller vävar. Både när det gäller energibesparings-% och utförande.
Hör med oss.

Läs mer här     

 

Växthus

Investera i ett dubbelfoliehus
Moderna folieklädda växthus är mycket ljusa. Faktum är att man kan bygga ett foliehus idag som har STÖRRE ljusinsläpp än ett enkelglashus!
Dubbelfoliehusen är mycket energisnåla. Dels på grund av att de är så täta, och dels på grund av att det finns så lite köldbryggor. Dessutom är dom prismässigt mycket intressanta. Investera i ett dubbelfoliehus. Då spar du mer än 40 % jämfört med ett växthus med enkelglas.

Läs mer här          


ProGro AB • Box 370 • 631 05 Eskilstuna • Besöksadress Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna • Tfn: 016-35 70 60 • E-post: info@progro.se